top of page
Snowy Sheep.jpg

Amdanaf i

IMG_4281.JPG

Helo Rwy'n Rory, sylfaenydd ffotograffiaeth RA Wood. Darganfyddais fy nghariad at ffotograffiaeth yn ifanc a dechreuais ddilyn hyn fel busnes yn 2018. Rwyf wrth fy modd yn archwilio'r byd o'm cwmpas, gan arbenigo mewn ffotograffiaeth tirwedd a natur, gan ddal eiliadau mewn amser a'u trawsnewid yn ddarnau o gelf. Rwy’n ddiolchgar fy mod wedi fy lleoli yng nghalon brydferth Gwlad yr Haf ond rwyf hefyd wrth fy modd yn cipio golygfeydd ar hyd Llwybrau Arfordirol Prydain ac yn Ucheldir syfrdanol yr Alban. 

Mae fy hoffter o gerddoriaeth hefyd yn mynd â mi i rai o'r digwyddiadau a'r gwyliau gorau ledled y wlad, gyda chamera mewn llaw, yn dal yr eiliadau hynny unwaith mewn oes, ar ac oddi ar y llwyfan. Rwyf hefyd wedi gweithio gyda nifer o gerddorion lleol i gynhyrchu photoshoots a gwaith celf ar gyfer eu datganiadau sydd ar ddod.


Os hoffech chi brynu unrhyw un o fy ffotograffau dan sylw, eisiau trafod ffotograffiaeth ar gyfer eich digwyddiad neu ŵyl, neu os ydych chi'n fand cerddorol neu'n artist sy'n chwilio am ffotoshoot lleoliad neu gipio perfformiad byw, cysylltwch yma i drafod ymhellach.

Cysylltwch â mi

Diolch am gyflwyno!

bottom of page